Bas RapidKL

Rangkaian Laluan

RapidKL terbahagi kepada sembilan bahagian atau laluan, iaitu:

Laluan Ampang

Laluan Cheras

Laluan Damansara

Laluan Jalan Ipoh

Laluan Jalan Klang Lama

Laluan Jalan Pahang

Laluan Lebuhraya Persekutuan

Laluan Puchong

Laluan Sungai Besi

Sila klik pada bahagian-bahagian di atas untuk melihat jadual perjalanan masing-masing.

 

Tambang

Maklumat tambang untuk perjalanan menggunakan bas RapidKL

Tambang Dewasa

Type  Ride Zone *Alight Zone
 Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5  Zone 6  Zone 7  Zone 8
 Adult Zone 1 1.00 1.90 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Zone 2 1.90 1.00 1.90 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
Zone 3 2.50 1.90 1.00 1.90 2.50 3.00 3.50 4.00
Zone 4 3.00 2.50 1.90 1.00 1.90 2.50 3.00 3.50
Zone 5 3.50 3.00 2.50 1.90 1.00 1.90 2.50 3.00
Zone 6 4.00 3.50 3.00 2.50 1.90 1.00 1.90 2.50
Zone 7 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 1.90 1.00 1.90
Zone 8 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 1.90 1.00

 

Tambang Konsesi (50% daripada tambang biasa)

Type Ride Zone *Alight Zone
 Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5  Zone 6  Zone 7  Zone 8
Concession Zone 1 0.50 0.90 1.20 1.50 1.70 2.00 2.20 2.50
Zone 2 0.90 0.50 0.90 1.20 1.50 1.70 2.00 2.20
Zone 3 1.20 0.90 0.50 0.90 1.20 1.50 1.70 2.00
Zone 4 1.50 1.20 0.90 0.50 0.90 1.20 1.50 1.70
Zone 5 1.70 1.50 1.20 0.90 0.50 0.90 1.20 1.50
Zone 6 2.00 1.70 1.50 1.20 0.90 0.50 0.90 1.20
Zone 7 2.20 2.00 1.70 1.50 1.20 0.90 0.50 0.90
Zone 8 2.50 2.20 2.00 1.70 1.50 1.20 0.90 0.50

Note: Children under 7 years old can travel for FREE on rail and bus services.